lunes, 31 de agosto de 2015

Saga Zatoichi

Zatoichi 1
Zatôichi monogatari aka The Tale of Zatoichi (1962) - Kenji Misumi

Zatoichi 2
Zoku Zatoichi monogatari aka The Tale of Zatoichi Continues (1962) - Kazuo Mori

Zatoichi 3
Shin Zatoichi monogatari aka New Tale of Zatoichi (1963) - Tokuzo Tanaka

Zatoichi 4
Zatoichi kyojo tabi aka Zatoichi, Crazy Journey (1963) - Tokuzo Tanaka

Zatoichi 5
Zatôichi kenka-tabi aka Zatoichi on the Road (1963) - Kimiyoshi Yasuda

Zatoichi 6
Zatôichi senryô-kubi aka Zatoichi and the Chest of Gold (1964) - Kazuo Ikehiro

Zatoichi 7
Zatôichi abare tako aka Zatoichi's Flashing Sword (1964) - Kazuo Ikehiro

Zatoichi 8
Zatôichi kesshô-tabi aka Fight, Zatoichi, Fight (1964) - Kenji Misumi

Zatoichi 9
Zatoichi sekisho yaburi aka Adventures of Zatoichi (1964) - Kimiyoshi Yasuda

Zatoichi 10
Zatôichi nidan-kiri aka Zatoichi's Revenge (1965) - Akira Inoue

Zatoichi 11
Zatoichi sakate giri aka Zatoichi and the Doomed Man (1965) - Kazuo Mori

Zatoichi 12
Zatoichi Jigoku tabi aka Zatoichi and the Chess Expert (1965) - Kenji Misumi

Zatoichi 13
Zatoichi no uta ga kikoeru aka Zatoichi's Vengeance (1966) - Tokuzo Tanaka

Zatoichi 14
Zatôichi umi o wataru aka Zatoichi's Pilgrimage (1966) - Kazuo Ikehiro

Zatoichi 15
Zatoichi tekka tabi aka Zatoichi's Cane Sword (1967) - Kimiyoshi Yasuda

Zatoichi 16
Zatôichi rôyaburi aka Zatoichi the Outlaw (1967) - Satsuo Yamamoto

Zatoichi 17
Zatoichi chikemuri kaido aka Zatoichi Challenged (1967) - Kenji Misumi

Zatoichi 18
Zatôichi hatashi-jô aka Zatoichi and the Fugitives (1968) - Kimiyoshi Yasuda

Zatoichi 19
Zatôichi kenka-daiko aka Samaritan Zatoichi (1968) - Kenji Misumi

Zatoichi 20
Zatôichi to Yôjinbô aka Zatoichi Meets Yojimbo (1970) - Kihachi Okamoto

Zatoichi 21
Zatôichi abare-himatsuri aka Zatoichi at the Fire Festival (1970) - Kenji Misumi

Zatoichi 22
Shin Zatôichi:Yabure! Tojin-ken aka Zatoichi Meets His Equal (1971) - Kimiyoshi Yasuda

Zatoichi 23
Zatôichi goyô-tabi aka Zatoichi at Large (1972) - Kazuo Mori

Zatoichi 24
Shin Zatôichi monogatari: Oreta tsue aka Zatoichi in Despeseration (1972) - Shintarô Katsu

Zatoichi 25
Shin Zatôichi monogatari: Kasama no chimatsuri aka Zatoichi at the Blood Fest (1973) - Kimiyoshi Yasuda

Zatoichi 26
Zatoichi aka Zatoichi - Darkness is his ally (1989) - Shintarô Katsu